Microeconomía II

Código de asignatura

2583

Asignatura

Microeconomía II

Carga horaria

6 horas semanales

Docente a Cargo de Cátedra
Giraldez, Ana